Fosforiärastustehnoloogiad märgalapuhastites: põlevkivituhasette filtersüsteemide omadused ja pikaajaline toimimine

Meede


Meede 3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Fosforiärastustehnoloogiad märgalapuhastites: põlevkivituhasette filtersüsteemide omadused ja pikaajaline toimimine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


300 000,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


31.08.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes