Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine

Meede


Meede 3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


400 000,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


15.09.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes