Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide kasutamine Eesti tingimustes

Meede


Meede 3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide kasutamine Eesti tingimustes

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


135 000,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


15.09.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes