Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja semiootika

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja semiootika

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.fl.ut.ee/kfsdk

Projekti kontaktisik


Liina Lindström

Toetuse summa


1 302 170,65 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


30.09.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti laiem eesmärk on läbi doktorikraadiga inimeste tegevuse tugevdada ja arendada teadmistepõhist ühiskonda. Kõrgkoolid on olnud ja peavad tulevikus veel rohkem olema ühiskonnas konkurentsivõimelised arvamusliidrite kasvulavad ning teadmiste ja ideede rakendamise parima praktika paigad.

Projekti tegevused


Doktorikooli tegevuse eesmärgiks on mitmekülgse siseriikliku ja piiriülese koostöö tõhustamine ning tipplingvistide ettevalmistamine nii Eestile siseriiklikult kui ka välissuhtluses oluliste keelte alal.

© 2012 SA Archimedes