CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas

Meede


Meede 3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


689 970,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


15.01.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes