Tahkeoksiidsete ja madalatemperatuursete kütuseelementide, elektrolüüserite ja superkondensaatortie materjalide ja ühikrakkude väljatöötamine ja testimine

Meede


Meede 3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Tahkeoksiidsete ja madalatemperatuursete kütuseelementide, elektrolüüserite ja superkondensaatortie materjalide ja ühikrakkude väljatöötamine ja testimine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


1 005 544,08 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes