Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine

Meede


Meede 3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


509 766,83 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes