Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused

Meede


Meede 3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


470 965,90 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes