Logistika ja tarneahelate juhtimise multimeediapõhine sõnastik veebikeskkonnas

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Logistika ja tarneahelate juhtimise multimeediapõhine sõnastik veebikeskkonnas

Toetuse saaja


Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

    

Projekti kontaktisik


Kristel Reim

Toetuse summa


68 400,05 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


30.01.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luuakse üldkasutatav veebipõhine oskussõnaraamat, mille abil ühtlustatakse ja selgitatakse eestikeelset logistikaalast terminoloogiat. Sõnaraamat hõlmab lisaks definitsioonidele illustratiivset materjali nagu fotod, skeemid, videod jt. Kasutajasõbralik veebisõnastik on valdkonnas uudne ja innovatiivne tehnoloogiline lahendus, mis aitab parendada erialase kõrghariduse ja täiskasvanute tööalase koolituse kvaliteeti.

Projekti tegevused


TEGEVUSED 1) Projekti administreerimine. 2) Sõnastiku koostamine partnerkõrgkoolide ja erialaspetsialistidega koostöös, mis hõlmab järgnevaid alategevusi: a) terminite loendi koostamine; b) terminitele selgituste andmine; c) terminitele inglis- ja venekeelsete vastete leidmine; d) sõnastiku keeleline korrektuur ja toimetamine. 3) Terminite illustreerimiseks sobivate meetodite ja vahendite valimine, mis hõlmab järgnevaid alategevusi: a) sobivate meetodite ja vahendite leidmine terminite illustreerimiseks; b) illustreeritavatele terminitele stsenaariumide loomine kasutatavatest meetoditest lähtuvalt. 4) Sõnastiku tehniline teostus, mille alategevusteks on a) termineid illustreerivate vahendite loomine- fotod, joonised, videod jms; b) veebikeskkonna loomine sõnastiku majutuseks; c) veebikeskse sõnastiku testimine, kontrollimine ja parandamine. 5) Teavitustegevus veebikeskse sõnastiku sihtgrupile.

Projekti partnerid


Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikakõrgkool MTÜ Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon

© 2012 SA Archimedes