Tervikliku ja kaasaegse personaliarendussüsteemi rakendamine Tallinna Ülikooli töökorralduse ja juhtimisprotsesside arendamisel

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Tervikliku ja kaasaegse personaliarendussüsteemi rakendamine Tallinna Ülikooli töökorralduse ja juhtimisprotsesside arendamisel

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Rea Raus

Toetuse summa


71 088,00 €

    

Projekti algus


01.09.2011

Projekti lõpp


31.10.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Kogu ülikooli personali hõlmav terviklik ja kaasaegne personaliarendussüsteem toetab ülikooli ning Eesti kõrghariduse eesmärkide elluviimist konkurentsivõimelise kõrghariduse pakkumisel.

Projekti tegevused


Projekti tegevused: • Tutvustavad teavitustegevused, loodava personaliarendussüsteemi arutelud, etappide tutvustused, IT mudelite tutvustused • Töörühmade moodustamine ning õppereisid teistesse ülikoolidesse (sh. välisülikoolid) • Personaliarendussüsteemi loomine ja täiendamine • Tarkvaralise lahenduse väljatöötamine (prototüüpide katsetamine ja modifitseerimine ning lõpplahenduse väljatöötamine) • Personaliarendussüsteemi rakendamine, koolitused • Süsteemi tagasisidel põhinev täiendamine • Teavitustegevused, ülikoolisisesed, üle-eestilised-süsteemi tutvustus

Projekti partnerid


Eesti Energia AS

© 2012 SA Archimedes