Mektory loomine innovatsiooni ja loovuse toetamiseks

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Mektory loomine innovatsiooni ja loovuse toetamiseks

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Tea Varrak

Toetuse summa


133 975,80 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


30.09.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti eesmärgiks on luua õppetegevust toetav platvorm innovatiivsete toodete ja teenuste väljaarendamiseks ülikoolide ja ettevõtluse koostöös, pakkudes MEKTORY innovatsiooniprojektides osalejatele füüsilist keskkonda disaini- ja tootearendusoskuste ja kogemuste arendamiseks ning interdistsiplinaarseks koostööks.

Projekti tegevused


Peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks on järgmised: 1. MEKTORY mudeli väljatöötamise ettevalmistuseks õppereiside korraldamine ja läbiviimine Euroopasse ja Aasiasse (Aalto Design Factory Soomes, Aalto-Tongji Design Factory Shanghais Hiinas) – vt Tegevus 2.1. 2. Õppereiside järgselt MEKTORY mudeli arendamine (kaasatakse sh 1-3 väliseksperti Soomest, vt lisatud CV, ettevõtted, üliõpilasi) – vt Tegevus 2.2. 3. MEKTORY mudeli ning DISAINI ja TOOTEARENDUSE MEKTORY (pilootfaas) tasuvusanalüüsi ja äriplaani koostamine – vt Tegevus 2.3; 4. Eesti-sisese ja rahvusvahelise turundusplaani koostamine – vt Tegevus 2.4; 5. Teavitus- ja turundusmaterjalide väljatöötamine pilootfaasiks ning projekti tulemuste levitamine, sh turundusplaani alusel turundustegevuste elluviimine DISAINI ja TOOTEARENDUSE MEKTORY pilootfaasis – vt Tegevus 2.5; 6. Väljatöötatud innovatsiooniplatvormi piloteerimine 2013.a. kevadel (plaanis 3 kõrgkooli ja koostööpartneri toel piloteerida 3-5 innovatsiooniprojekti MEKTORY mudeli alusel – vt Tegevus 2.6; 7. Projekti eduka elluviimise tagab projekti efektiivne projektijuhtimine ja administreerimine vt Tegevus 5.

Projekti partnerid


Eesti Kunstiakadeemia Tallinna Tehnikakõrgkool

© 2012 SA Archimedes