Hariduses kasutatavate infosüsteemide arhitektuuri ja koosvõime raamistiku loomine kõrgkoolide töökorralduse tõhustamiseks

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Hariduses kasutatavate infosüsteemide arhitektuuri ja koosvõime raamistiku loomine kõrgkoolide töökorralduse tõhustamiseks

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti kontaktisik


Eneli Sutt

Toetuse summa


203 585,00 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Koostada kõrgharidust ja täiskasvanute täiendharidust pakkuvate õppeasutuste ning riigi vahelise infosüsteemi “Õppeasutuste infosüsteemi” arhitektuuri ja koosvõime raamistik.

Projekti tegevused


Projekti käigus analüüsitakse hariduses kasutatavaid infosüsteeme. Saadud analüüsi tulemusel luuakse “Õppeasutuste infosüsteemi” arhitektuuri ja koosvõime raamistik, milles kirjeldatakse arhitektuur, andmevahetus, tööprotsessid ning arendusnõuded erinevate hariduse infosüsteemide liidestamiseks.

© 2012 SA Archimedes