Eesti kõrgkoolide ja sisseastujate ja üliõpilaste ning tööandjate teabekeskkond

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Eesti kõrgkoolide ja sisseastujate ja üliõpilaste ning tööandjate teabekeskkond

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Mehis Tuisk

Toetuse summa


94 047,00 €

    

Projekti algus


01.08.2011

Projekti lõpp


28.02.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


„Tudengiveebi“ üldeesmärk on parandada info ja nõustamise kättesaadavust ning suurendada õppijate vastutust oma õpingute juhtimise eest.

Projekti tegevused


Üliõpilaste tugiteenuste (sh nõustamise) laiem eesmärk on aidata sisseastujatel ja tudengitel defineerida ning saavutada oma isiklikke, akadeemilisi ja karjäärieesmärke, pakkudes selleks arendavat, ennetavat ning abistavat infot ja nõustamist. Hetkel pakuvad kõik kõrgkoolid Eestis küll infonõustamist seoses õppekorraldusega, kuid puudus on karjääri-, õpioskuste- ja psühholoogilisest nõustamisest. Isegi nendes koolides, kus antud teenuseid pakutakse, on tugiteenuste kättesaadavus piiratud – nõustajaid on vähe ja seetõttu ei jõuta kõigi tudengiteni. Projekti raames töötavad 10 partnerkõrgkooli – Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool ja Tartu Ülikool – välja ja rakendavad neid probleeme leevendava SA Archimedes Vorm VO 406-02-23-01/V1 Leht 15/28 kõrgkoolide teabeportaali. Ühise infokeskkonna üldeesmärk on parandada info ja nõustamise üldist kättesaadavust ning suurendada õppijate vastutust oma õpingute juhtimise eest. Portaali osana luuakse ka kõrgkoolide töö- ja praktivahenduse ning uurimisteemade vahenduskeskkond, mis aitab leida üliõpilastel uurimistöö teemasid ning praktika- ja töökohti. Samuti soodustab ettevõtete sidumist kõrgkooli- ja praktikateemadega.

Projekti partnerid


Eesti Kunstiakadeemia Eesti Maaülikool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tallinna Pedagoogiline Seminar Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Kõrgem Kunstikool

© 2012 SA Archimedes