Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti kontaktisik


Eneli Sutt

Toetuse summa


210 491,50 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti üldeesmärk on kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses eesmärgiga parandada selle abil õppe kvaliteeti ning koolidevahelist koostööd võrreldes kõrgkoolide üleselt lõputöid.

Projekti tegevused


Kõrgkoolide koostööna töötatakse välja üldine plagiaadituvastuse mudel, mis suudab tuvastada plagiaadikahtlusega lõputöid, arvestades seejuures erinevate erialade lõputööde iseärasustega. Projekti raames valmistatakse plagiaadituvastuse üldine mudel ning hajusprogramm, mis töötab automatiseeritult ning mis ei nõua kõrgkoolide poolt eraldi pingutust lõputööde töötlemiseks. Programm kasutab kõrgkoolide enda arhiive, tuvastab plagiaadikahtlusega lõputööd ning koostab raporti.

Projekti partnerid


OÜ Ideelabor

© 2012 SA Archimedes