Energia- ja geotehnika doktorikool II

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Energia- ja geotehnika doktorikool II

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Dmitri Vinnikov

Toetuse summa


1 370 791,85 €

    

Projekti algus


01.12.2008

Projekti lõpp


31.01.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse jätkusuutlikkuse tagamine ning Eesti teadusmahukate majandusharude arengu ja konkurentsivõime kindlustamine.

Projekti tegevused


Doktorikool on loodud akadeemiliste ja ettevõtluspartnerite osalemisel pakkumaks parimal rahvusvahelisel kogemusel põhinevat struktureeritud interdistsiplinaarset doktoriõpet. Doktorikool suurendab doktoriõpet kvantitatiivselt, kvalitatiivselt ja efektiivsuse osas energeetika valdkonnas doktoriõppe parema organiseerimise kaudu.

© 2012 SA Archimedes