Ülikoolide täiskulu arvestuse I etapp

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Ülikoolide täiskulu arvestuse I etapp

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Aivar Auväärt

Toetuse summa


175 161,00 €

    

Projekti algus


01.09.2011

Projekti lõpp


30.09.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide koostöös saavutada ühine arusaam kaudkulude arvestusest ja kaudkulude jaotamisest tegevustele ning kasutada seda oma tööprotsessis.

Projekti tegevused


Projekti käigus tehakse kaudkulude võrdlusanalüüs. Tutvutakse teiste edasijõudnud riikide kogemustega kaudkulude määratlemisel ja tegevustele jaotamisel. Projekti käigus defineeritakse täpselt kaudkulud ning lepitakse ühises arusaamas kokku. Määratletakse kulukäiturid ja töötatakse välja kaudkulude tegevustele jaotamise ühtne metoodika. Metoodika auditeeritakse ning presenteeritakse ministeeriumitele ja rakendusüksustele. Projekti tulemustest antakse teada teistele eraülikoolidele ja teadusasutustele,sh läbi voldikute ja lõppseminari.

Projekti partnerid


Tallinna Ülikool Tartu Ülikool Eesti Maaülikool Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Eesti Kunstiakadeemia

© 2012 SA Archimedes