Välistudengi kandidaatide avalduste menetluse infosüsteem

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Välistudengi kandidaatide avalduste menetluse infosüsteem

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti kontaktisik


Liivia Mahlapuu

Toetuse summa


100 378,14 €

    

Projekti algus


01.02.2011

Projekti lõpp


31.12.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Välismaalase avalduste elektroonilise menetlussüsteemi juurutamine aitab kaasa Eesti kõrgkoolide konkurentsivõime tugevdamisele, tuus sellega kaasa välismaalastest õppurite arvu suurenemise .

Projekti tegevused


Projekti käigus analüüsiti välismaalastest tudengite vastuvõtu infosüsteeme ja leiti, et sobivaim on kasutusele võtta Dream Foundation OÜ poolt väljatöötatud tarkvara Dream Apply. Projekti jooksul luuakse DreamApply tarkvarale täiendavaid mooduleid, et ta rahuldaks täielikult eesti ülikoolide nõudmisi. Dream Apply integreeritakse ülikoolide poolt kasutatavate teiste infosüsteemidega ühtseks loogiliseks tervikuks. Integreeritakse turunduskanalitega ja avalduste töötlussüsteemiga SAIS, mille kaudu toimub ka andmete ülekandmine koolide õppeinfosüsteemidesse. Projekti elluviimiseks viiakse läbi mitmeid toetavaid tegevusi : Dream Foundation OÜ poolt pakutava tarkvara teenuse auditeerimine, koostööraamistiku loomine, teistele kõrgkoolidele ja avalikkusele uue teenuse tutvustamine. Arendatakse välja terviklik infosüsteem, mis toetab välismaalaste vastuvõtu protsessi kõiki tegevusi. Antud projekti raames juurutatakse loodav teenus TÜ, TLÜ ja TTÜ –s välismaa tudengikanditaatide avalduste menetlemiseks.

© 2012 SA Archimedes