Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti kontaktisik


Tarmo Sildeberg

Toetuse summa


186 390,00 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti üldeesmärgiks on hästi toimiva ja suurt kasutust leidva kõrgkoolide õppeinfosüsteemi edasiarendamine, et tagada selle kasutajatele parim võimalik õppetöö haldamine e-keskkonnas.

Projekti tegevused


Kõikide projekti käigus teostatavate tegevuste läbiviimiseks viiakse läbi riigihanked. Administratiivse projektijuhtimisteenuse eest hoolitseb EITSA kui taotleja ning projektile leitakse ka sisuline juht ja koordinaator. Projekti käigus läbitakse tavaline tarkvaraarendusprotsess, kuid lisaks pööratakse suurt tähelepanu loodava programmikoodi kvaliteedile ja kokkusobivusele olemasoleva infosüsteemiga: Koostöös kõrgkoolide ja tarkvaraarendajaga analüüsitakse arendustöö läbi ja koostatakse lähteülesanne. Vastavalt lähteülesandele teostatakse tarkvaraarendus ja viiakse läbi hilisem testimine. Väljatöötatud funktsionaalsus juurutatakse õppeinfosüsteemi keskkonnas, koostatakse kasutusjuhendid ja viiakse vajadusel läbi kasutajate koolitused. Kogutakse kasutajate kogemusi arendatud funktsionaalsuste kasutamisel ja viiakse sisse vajalikud muudatused.

© 2012 SA Archimedes