IDE: praktilised tootearenduse töötoad gümnaasiumiastme õpilastele

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


IDE: praktilised tootearenduse töötoad gümnaasiumiastme õpilastele

Toetuse saaja


Eesti Disainikeskus MTÜ

    

Toetuse summa


81 640,97 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Tutvustada gümnasistidele tootearendusprotsessi, mis toimib interdistsiplinaarses koostöös inseneri, disaineri ja ettevõtja vahel.

© 2012 SA Archimedes