Teadusfestival ja Teadlaste Öö 2011-2012-2013

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Teadusfestival ja Teadlaste Öö 2011-2012-2013

Toetuse saaja


Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

    

Toetuse summa


86 280,73 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luua soodne meelestatus teadlaste ja inseneride elukutse osas, et seeläbi kutsuda noori õppima loodusteadusi ja insenerierialasid. Teaduse kui haarava ning loomingulise eluala kuvand aitab hajutada eelarvamusi ning muuta ühiskonna suhtumist positiivses suunas. See omakorda loob laiaulatusliku toetuspinna Eesti teadmistepõhise majanduse kavadele ning edasiarendustele.

© 2012 SA Archimedes