Robotex 2011-2013

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Robotex 2011-2013

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


41 862,13 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


15.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Populariseerida noorte seas robootikat (mehaanika, infotehnoloogia, mehhatroonika, tootedisain) läbi mitmete praktiliste ning käeliste tegevuste.

© 2012 SA Archimedes