TÜ VKA õppekavade tootearendusvõimekuse tõstmine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


TÜ VKA õppekavade tootearendusvõimekuse tõstmine

Toetuse saaja


TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

    

Toetuse summa


360 945,85 €

    

Projekti algus


01.05.2014

Projekti lõpp


31.10.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes