Astronoomia ja teaduslik maailmapilt: videoloengud, vaatlused ja planetaariumitunnid

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Astronoomia ja teaduslik maailmapilt: videoloengud, vaatlused ja planetaariumitunnid

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


84 107,73 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Suurendab teadlas- ja insenerikarjääri atraktiivsust noorte hulgas. Parendab üldhariduskoolide LTT valdkonna õppe taset

© 2012 SA Archimedes