TTÜ Virumaa Kolledži õppetöökoja kompleksne väljaarendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


TTÜ Virumaa Kolledži õppetöökoja kompleksne väljaarendamine

Toetuse saaja


TTÜ Virumaa Kolledž

    

Toetuse summa


47 846,75 €

    

Projekti algus


01.08.2014

Projekti lõpp


31.12.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes