Tööstuslike juhtimisprotsesside laborivõrgustiku väljaarendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tööstuslike juhtimisprotsesside laborivõrgustiku väljaarendamine

Toetuse saaja


TTÜ Virumaa Kolledž

    

Toetuse summa


63 412,50 €

    

Projekti algus


01.08.2014

Projekti lõpp


31.03.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes