TTÜ Virumaa Kolledži ühtse IT- ja esitlustehnika õppeinfrastruktuuri välja arendamine ja programmeerimise õppelabori loomine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


TTÜ Virumaa Kolledži ühtse IT- ja esitlustehnika õppeinfrastruktuuri välja arendamine ja programmeerimise õppelabori loomine

Toetuse saaja


TTÜ Virumaa Kolledž

    

Toetuse summa


142 599,75 €

    

Projekti algus


01.08.2014

Projekti lõpp


28.02.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes