Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine - 3. etapp

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine - 3. etapp

Toetuse saaja


Tartu Kõrgem Kunstikool

    

Toetuse summa


152 989,69 €

    

Projekti algus


01.09.2014

Projekti lõpp


30.09.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes