Kõrgtehnoloogiliselt juhitav simulatsioonikeskus tervishoiu ja meditsiini erialade õppeks

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Kõrgtehnoloogiliselt juhitav simulatsioonikeskus tervishoiu ja meditsiini erialade õppeks

Toetuse saaja


Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

    

Toetuse summa


380 000,00 €

    

Projekti algus


01.06.2014

Projekti lõpp


31.10.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes