Ehitusteaduskonna BIM labori edasiarendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Ehitusteaduskonna BIM labori edasiarendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


104 920,00 €

    

Projekti algus


01.06.2014

Projekti lõpp


01.02.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes