Transporditeaduskonna raudtee koolituskeskuse arendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Transporditeaduskonna raudtee koolituskeskuse arendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


384 300,00 €

    

Projekti algus


26.05.2014

Projekti lõpp


01.07.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes