Tööstusautomaatika labori väljaehitamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tööstusautomaatika labori väljaehitamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


302 400,00 €

    

Projekti algus


05.05.2014

Projekti lõpp


01.04.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes