Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabor

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabor

Toetuse saaja


Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

    

Toetuse summa


142 500,00 €

    

Projekti algus


01.09.2014

Projekti lõpp


31.10.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes