TÜ Teaduslaagrid

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


TÜ Teaduslaagrid

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


95 867,47 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


30.08.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Teadus- ja arendustegevuse ning LTT valdkonna populariseerimine noorte seas ning huvi äratamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu teaduslaagrite korraldamise kaudu.

© 2012 SA Archimedes