Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti veebileht


http://iktdk.dcc.ttu.ee

Projekti kontaktisik


Eduard Petlenkov

Toetuse summa


1 455 814,98 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti üldiseks eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine tagamaks kõrghariduse ja teadus- ja arendustegevuse jätkusuutlikkus ning Eesti kõrgtehnoloogiliste ettevõtete konkurentsivõime suurendamine.

Projekti tegevused


Projekti alameesmärgiks on: 1. Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja doktoriõppe efektiivsuse suurendamine. 2. Doktorantide teadustöö taseme ja juhendamise kvaliteedi tõstmine. 3. Doktoriõppe ja teaduse rahvusvahelistumine. 4. Sünergia ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning uurimisgruppide koostööst. 5. Interdistsiplinaarsuse edendamine erinevaid valdkondi ühendavate uurimisprojektide algatamise kaudu; 6. Innovatsiooni kasv - koostöö ettevõtlusega. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli tegevus baseerub TTÜ ja TÜ IKT-alastele doktorantuuridele, koondades võimalikult suure osa Eesti-siseseid ressursse ning arendades koostööd info- ja kommunikatsioonivaldkonna ettevõtetega.