EMERA keldrikorruse õppelaborite sisseseade uuendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


EMERA keldrikorruse õppelaborite sisseseade uuendamine

Toetuse saaja


Eesti Mereakadeemia

    

Toetuse summa


1 150 410,00 €

    

Projekti algus


01.01.2015

Projekti lõpp


31.10.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes