Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna materjalide töötlemise labori, mõõtelabori ja IKT põhise tootmistehnoloogia labori kaasajastamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna materjalide töötlemise labori, mõõtelabori ja IKT põhise tootmistehnoloogia labori kaasajastamine

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


434 625,00 €

    

Projekti algus


01.09.2014

Projekti lõpp


31.10.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes