Kopteri lennuimitaatori soetamine Eesti Lennuakadeemiale

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Kopteri lennuimitaatori soetamine Eesti Lennuakadeemiale

Toetuse saaja


Eesti Lennuakadeemia

    

Toetuse summa


332 500,00 €

    

Projekti algus


01.03.2014

Projekti lõpp


31.10.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond