Teaduse populariseerimise programm

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Teaduse populariseerimise programm

Toetuse saaja


SA Eesti Teadusagentuur

    

Toetuse summa


254 785,71 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.05.2015

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

© 2012 SA Archimedes