Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogude (kultuurilooliste kogude) hoiutingimuste rekonstrueerimine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogude (kultuurilooliste kogude) hoiutingimuste rekonstrueerimine

Toetuse saaja


Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

    

Toetuse summa


30 023,00 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes