Teadustöö tõhususe suurendamine Eesti tervisevaldkonna registrite ja andmekogude ühtlustamise teel (ETRA)

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Teadustöö tõhususe suurendamine Eesti tervisevaldkonna registrite ja andmekogude ühtlustamise teel (ETRA)

Toetuse saaja


Tervise Arengu Instituut

    

Toetuse summa


200 682,58 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.10.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes