Populariseerime tulevikuenergeetikat

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Populariseerime tulevikuenergeetikat

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


57 222,08 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Süvendada ja populariseerida noorte seas alternatiivsete energeetikaalaste tehnoloogiate rakendamist.

© 2012 SA Archimedes