TEHNOCUM – tehnika ja tehnoloogia erialade populariseerimine tehnikaringide ning üle-Eestilise tehnoloogiapäevade sarja läbiviimise kaudu

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


TEHNOCUM – tehnika ja tehnoloogia erialade populariseerimine tehnikaringide ning üle-Eestilise tehnoloogiapäevade sarja läbiviimise kaudu

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


69 578,57 €

    

Projekti algus


01.08.2010

Projekti lõpp


30.11.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Kristiina Vainomäe

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


LTT ja tehnoloogia valdkonna lõpetajate osakaalu kasv kõrgkoolides läbi rakendusinseneri karjääri ning tehnika ja tehnoloogia erialade populariseerimise üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilaste seas.

© 2012 SA Archimedes