Üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7.-9. klassi õpilastele kolmes regionaalses keskuses: Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7.-9. klassi õpilastele kolmes regionaalses keskuses: Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis

Toetuse saaja


RK Hariduse MTÜ

    

Toetuse summa


70 892,65 €

    

Projekti algus


01.12.2010

Projekti lõpp


30.11.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Populariseerida põhikooli õpilaste hulgas teadust ning äratada neis insenertehnilist ning reaalteaduslikku huvi.

© 2012 SA Archimedes