Antibiootikumresistentsuse molekulaarne multipleks diagnostika (ARMMD)

Meede


Meede 3.2.7 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Antibiootikumresistentsuse molekulaarne multipleks diagnostika (ARMMD)

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


575 233,20 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


31.12.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes