Transgeensetel rottidel baseeruvate haigusmudelite loomine ja kuvamisplatvormid haigusmudelite elupuhuseks uurimiseks

Meede


Meede 3.2.7 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Transgeensetel rottidel baseeruvate haigusmudelite loomine ja kuvamisplatvormid haigusmudelite elupuhuseks uurimiseks

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


621 321,00 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes