Tartu Ülikooli õppelaborid

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Ülikooli õppelaborid

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


764 730,14 €

    

Projekti algus


01.05.2011

Projekti lõpp


15.07.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes