Eesti Keeleressursside Keskus

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Keeleressursside Keskus

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


1 229 985,00 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes