Robootika rakendamine Eesti gümnaasiumi- ja põhikooli vanemas astmes (KOOLIROBOOTIKA)

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Robootika rakendamine Eesti gümnaasiumi- ja põhikooli vanemas astmes (KOOLIROBOOTIKA)

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


70 366,73 €

    

Projekti algus


01.06.2010

Projekti lõpp


31.05.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Robootika kasutamise kaudu populariseerida loodus- ja tehnikateadusi noorte kooliõpilaste hulgas.

© 2012 SA Archimedes