Eesti e-varamu ja teavikute säilitamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti e-varamu ja teavikute säilitamine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


2 720 093,00 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes