Tartu Ülikooli proteoomika ja metaboloomika tuumiklabori infrastruktuuri täiendamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tartu Ülikooli proteoomika ja metaboloomika tuumiklabori infrastruktuuri täiendamine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


1 232 805,00 €

    

Projekti algus


01.05.2012

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes